เล่นไพ่บาคาร่าออนไลน์ กับเรา genting-club.com 080-827-7198, 081-422-1988 วันนี้เราพาไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี กับคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า "พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตร นำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ
พ.ศ. 2092  ในรัชสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก  บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี สำหรับที่มาของคำว่า สระบุรี สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”จากกรุงเทพฯ เดินทางมาสระบุรี
ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวมีมากมาย เรานำมาให้ท่านได้เลือกสรรกัน อาทิเช่น ถ้ำพระโพธิสัตว์, ถ้ำศรีวิไล, ถ้ำพระธาตุเจริญธรรมหรือถ้ำบ่อปลา, ทุ่งทานตะวัน,เนินพิศวง, ผาเสด็จ, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค,มวกเหล็ก เอทีวี, ไร่ปภัสรา, ไร่ยานา, ไร่องุ่นคุณมาลี, วัดเขาแก้ววรวิหาร,วัดพะเยาว์, วัดจันทบุรี, วัดพระพุทธฉาย, วัดสมุหประดิษฐาราม, วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล,ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า,สวนนกธรรมชาติตำบลไผ่ต่ำ, สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง
(พุแค), สวนรุกขชาติมวกเหล็ก และน้ำตกมวกเหล็ก, สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก, เสาร้องไห้ วัดสูง, อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น,อุโมงค์ต้นไม้ ครั้งต่อไป จะพาไปจังหวัดไหนนั้น โปรดติดตามนะค่ะ เล่นไพ่บาคาร่าออนไลน์ กับเรา genting-club.com 080-827-7189, 081-424-1958